Вам перезвонить за 30 сек?
Оформить заявку!
Нажми на номер чтобы позвонить

Публичная оферта для мастеров
ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Редакція від 12/05/2021

ФОП Пискун Тетяна Юріївна, ІПН 3168518563 іменований в подальшому "Компанія", з одного боку та фізична чи юридична особа, що іменується в подальшому "Майстер", з іншого боку, кожна спільно іменовані "Сторони", а кожна окремо - “Сторона”, уклали цей Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Компанії, укласти з будь-яким Майстром Договір (далі “Публічна Оферта”) про надання послуг, про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Акцепт - означає виконання дій, які свідчать про укладення Договору на умовах цієї Публічної Оферти.
1.2 Виконання Робіт - здійснення Майстром дій, направлених на виконання дрібного ремонту та/або встановлення обладнання та/або збір, ремонт меблів, або виконання інших робіт, передбачених Сервісом, відповідно до замовлення Клієнта.
1.3 Замовлення - надання Клієнтом Компанії інформації, щодо необхідного обсягу, дати та часу Виконання робіт.
1.4 Клієнт - це фізична чи юридична особа, яка отримує Послуги та здійснює Замовлення робіт за допомогою Сервісу Компанії.
1.5 Кодекс Поведінки - це збірник правил та норм, який має дотримуватись Майстер під час взаємодії з Клієнтом та Виконанні Робіт.
1.6 Компанія - це Фізична особа-підприємець, що організовує роботу Сервісу та надає Послуги Клієнтові та Майстрові, та є отримувачем оплати від Майстра, за переадресування йому Замовлення Клієнта.
1.7 Майстер - це фізична особа чи фізична особа-підприємець, чи юридична особа, що отримує за допомогою Сервісу Компанії, Замовлення на Виконання Робіт від Клієнта та зобов’язується оплатити Послуги Компанії.
1.8 Публічна Оферта - це публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі, що замовляє Виконання Робіт за допомогою Сервісу Домашній Майстер.
1.9 Партнер - це Фізична особа-підприємець, яка на підставі укладеного Партнерського контракту може надавати Послуги від імені Компанії.
1.10 Послуги - це вчинення Компанією дій, щодо оформлення Замовлення Клієнта на Виконання Робіт та передача Майстру Замовлення Клієнта та його контактів.
1.11 Сайт Компанії - означає веб-сторінку або групу веб-сторінок в мережі Інтернет, за допомогою яких Клієнт та Майстер отримують Послуги та користуються Сервісом Компанії «Домашній Майстер», які розміщені в мережі Інтернет за такими адресою: https://home-master.kiev.ua/
1.12 Домашній Майстер домашній майстер (далі “Домашній Майстер”) - означає товарний знак для надання Послуг Клієнтові Компанією та/або Партнером.
1.13 Сервіс (https://home-master.kiev.ua) - веб портал, електронний сервіс, реалізований в веб-версії та на платформах мобільних додатків, що дозволяє Клієнтові та/або Майстрові отримати Послуги від Компанії.
1.14 Чат-бот - це комп'ютерна програма, розроблена на основі нейромереж та технологій машинного навчання, за допомогою якої можливо здійснювати комунікацію з користувачем Сервісу Домашній Майстер.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Цей Договір Публічної Оферти укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (Акцепту) Майстра на укладення Договору Публічної Оферти в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Публічної Оферти Сторонами.
2.2 Договір Публічної Оферти має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
2.3 Майстер підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору Публічної Оферти в повному обсязі шляхом Акцептування.
2.4 Будь-яка з наступних дій вважається Акцептом цього Договору Публічної оферти:
2.4.1 Майстер, під час прийняття першого Замовлення від співробітника Компанії, підтверджує цю Публічну Оферту;
2.4.2 Письмове (в тому числі в електронній формі засобами електронної пошти чи формою зворотнього зразку) повідомлення Майстра про прийняття умов цієї Публічної Оферти на адресу електронної пошти, зазначену на Сайті.
2.5 Укладаючи Публічну Оферту Майстер автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям її положень та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Публічної Оферти.
2.6 Якщо Майстер не згодний з умовами Публічної Оферти, він не має права укладати її, а також не вправі користуватися Послугами Компанії.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Компанія зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Майстрові Послуги у сфері інформаційного консультування, а саме – Послуги з передачі Замовлення Клієнта Майстрові, а Майстер зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цією Публічною офертою, прийняти та оплатити наданні Послуги Компанії.
3.2 Майстер та Компанія підтверджують, що даний Договір Публічної Оферти не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Майстер зобов’язаний:
4.1.1 прийняти умови Публічної Оферти під час передачі першого Замовлення співробітником Компанії;
4.1.2 своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату Послуг, наданих Компанією;
4.1.3 надавати Послуги Клієнтові якісно, професійно та в встановленні Клієнтом строки;
4.1.4 здійснити зв’язок з Клієнтом протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту отримання інформації (за допомогою телефону, SMS, месенджерів) щодо Замовлення;
4.1.5 дотримуватись Кодексу Поведінки;
4.1.6 прийняти Замовлення Клієнта від Компанії, під час контакту з оператором Сервісу та/або за допомогою отримання повідомлення від чат-бота Компанії;
4.1.7 сумлінно виконувати свої обов’язки, що передбачені цією Публічною Офертою;
4.1.8 дотримуватись Правил Користування Компанії.
4.2 Майстер має право:
4.2.1 своєчасно та в повному обсязі отримати Послуги від Компанії;
4.2.2 отримати Замовлення від Клієнта;
4.2.3 отримати достовірну інформацію щодо Замовлення.
4.3 Компанія зобов’язана:
4.3.1 передати Замовлення на Виконання Робіт від Клієнта Майстру;
4.3.2 своєчасно надати Майстру відповідну інформацію щодо Замовлення;
4.3.3 в разі виникнення необхідності здійснювати комунікацію між Клієнтом та Майстром.
4.4 Компанія має право:
4.4.1 отримати від Майстра оплату за надання Послуг в сфері інформаційного консультування;
4.4.2 розірвати відношення з Майстром, в разі порушення ним умов щодо оплати Послуг та/або недотримання умов цієї Публічної Оферти та/або Кодексу Поведінки;
4.4.3 отримати оплату від Майстра за надані Послуги.

5. ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Майстер надає послуги відповідно поставлених вимог Клієнтом щодо обсягу та об’єму Виконання Робіт.
5.2 Під час Виконання Робіт, Майстер зобов’язується дотримуватись Кодексу Поведінки.
5.3 Майстер здійснює Виконання Робіт,дотримуючись загальноприйнятих стандартів щодо виконання робіт.
5.4 Майстер зобов’язується перевіряти результати Виконання Робіт.
5.5 Майстер надає гарантію, щодо якості Виконання робіт та в разі виявлення невідповідності Виконання Робіт Замовленню Клієнта та/або Виконання Робіт неналежним чином - виправити недоліки протягом 2 (два) робочих днів, з моменту виявлення недоліків.

6. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ

6.1 Майстер під час Виконання Робіт зобов’язується дотримуватись наступних правил:
6.1.1 Здійснювати спілкування з Клієнтом ввічливо та дотримуватись культурних норм;
6.1.2 Не вживати ненормативну лексику під час спілкування з Клієнтом;
6.1.3 Під час перебування в приміщенні Клієнта, керуватись принципом дотримання чистоти;
6.1.4 Завжди відповідати на звернення Клієнта, в тому числі, але не обмежуючись: телефонними дзвінками, повідомлення за допомогою месенджерів, Чат-боту, усними зверненнями, SMS повідомленнями тощо;
6.1.5 Вчасно з’являтись на місце Виконання Робіт;
6.1.6 В разі запізнення завчасно повідомити Клієнта;
6.1.7 Не вживати алкогольних, психотропних, наркотичних речовин та інших речовин, що можуть впливати на свідомість Майстра;
6.1.8 Виглядати охайно та дотримуватись норм гігієни;Після Виконання Робіт залишити місце Виконання Робіт в чистоті.
6.2 Кодекс поведінки являється загальнообов'язковим для Майстра, та в разі недотримання даного Кодексу Поведінки Компанія має право розірвати взаємовідносини із Майстром.

7. ПЕРЕДАЧА ЗАМОВЛЕННЯ

7.1 Компанія передає Замовлення Майстрові, після отримання попередніх даних від Клієнта.
7.2 Майстер зобов’язаний вступити в зв’язок із Клієнтом, назначити дату початку Виконання Робіт та приступити до їх виконання.

8. УМОВИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СТОРІН

8.1 Майстер зобов’язується здійснити оплату за надані Послуги Компанії, в розмірі, який встановлюється Компанією індивідуально для кожного Майстра, від вартості оплати Клієнта.
8.2 Майстер здійснює оплату протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання оплати від Клієнта.
8.3 Майстер здійснює оплату, вказану в пункті 8.1. цієї Публічної Оферти, безпосередньо Компанії, в готівковій або безготівковій формі на разрахунковий рахунок Компанії.
8.4 Датою проведення розрахунків вважається дата отримання коштів в готівковій формі чи в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Компанії.

9. ГАРАНТІЇ КОМПАНІЇ

9.1 Компанія гарантує отримання Замовлення Майстром.
9.2 Компанія не несе відповідальності за здійснення оплати Клієнтом
9.3 Компанія не гарантує Виконання Робіт Майстром у повному обсязі.
9.4 Компанія надає гарантійну заміну Майстра в наступних випадках:
9.4.1 недостатньої кваліфікації Майстра;
9.4.2 відмови Майстра виконати гарантійне обслуговування Виконаної Роботи;
9.4.3 відмови Майстра усунення недоліків, що виникли під час Виконання Робіт;
9.4.4 у разі неякісному та/або недбалому відношенні Майстра до Виконання Робіт;
9.4.5 у разі порушення Майстром Кодексу Поведінки;
9.4.6 у разі вчинення Майстром протиправних та/або протизаконних дій.
9.5 Компанія не несе відповідальності у разі настанні збитків для Клієнта чи будь-якій третьій особі, що настали внаслідок невиконання Майстром Замовлення та/або Виконання Робіт в неповному обсязі та/або неякісному виконанні робіт.

10. ГАРАНТІЇ МАЙСТРА

10.1 Майстер гарантує Виконання Робіт в повному обсязі та в належній якості.
10.2 Майстер одноосібно несе відповідальність за якість придбаних ним матеріалів та здійснення їх встановлення.
10.3 Майстер одноосібно несе відповідальність у разі настанні збитків для Клієнта чи будь-якій Третьій особі, що настали внаслідок невиконання Майстром Замовлення та/або Виконання Робіт в неповному обсязі та/або неякісному виконанні робіт.
10.4 Майстер зобов’язується відшкодувати збитки Клієнтові та/або третій особі, згідно до пункту 10.3. цієї Публічної Оферти, в повному обсязі.
10.5 Майстер гарантує здійснення оплати Послуг Компанії, вказаної в пункті 8.2. цієї Публічної Оферти.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Публічної Оферти, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
11.2 Усі спори, що виникають з цього Договору Публічної Оферти або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
11.3 Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
11.4 Компанія не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Майстрові за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Компанії (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Компанії та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).
11.5 Майстер не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне Виконання Робіт Клієнтові за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Майстра (а саме – настання обставин, які виникли з не вини Майстра та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).
11.6 Компанія не несе будь-яку відповідальність за якість Виконання Робіт та/або ненадання чи неналежне Виконання Робіт Майстром.
11.7 Компанія не несе відповідальності за збитки чи шкоду Клієнтові та/або будь-якій третій особі , заподіяні Майстром, внаслідок Виконання Робіт.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1 Строк дії Договору Публічної Оферти становить 12 (дванадцять) календарних місяців.
12.2 Якщо Сторони продовжують виконувати умови та положення цього Договору Публічної Оферти, то він вважається пролонгованим на строк вказаний в пункті 12.1.

13. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1 Договір може бути розірваний Компанією в односторонньому порядку, без повідомлення Майстра в наступних випадках:
13.1.1 В разі порушення Майстром Кодекса Поведінки;
13.1.2 В разі порушення Майстром положень та умов цього Договору;
13.1.3 В разі порушення Майстром строків оплати, вказаних в 8.2.;
13.1.4 З інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
13.2 Майстер не має право розірвати Договір Публічної Оферти в односторонньому порядку.
13.3 Сторони, домовились, що у разі розірвання Договору Публічної Оферти, Сторона, що виявила такий намір зобов’язана повідомити про це іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів до настання такої дати.
13.4 Закінчення строку дії цієї Публічної Оферти не звільняє Сторін від виконання своїх зобов’язань, згідно до її умов, в тому числі, але не обмежуючись погашенням заборгованості Майстром перед Компанією.

14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

14.1 Кожна зі Сторін зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони в зв'язку з виконанням Публічної Оферти.
14.2 Для цілей Публічної Оферти “Конфіденційна інформація” означає інформацію що стосується надання Послуг Компанією та Виконання Робіт Майстром.
14.3 До Конфіденційної інформації відноситься:
14.3.1 Вартість надання Послуг;
14.3.2 Вартість, строки та обсяг Виконання Робіт;
14.3.3 Персональні дані Клієнта та Майстра.
14.4 Сторона, яка отримує Конфіденційну інформацію, гарантує що Конфіденційна інформація:
14.4.1 зберігається як конфіденційна та не відтворюється, чи не копіюється (понад розумного періоду для цілей Публічної Оферти);
14.4.2 не буде передана, розкрита або іншим чином стане доступною будь-який інший третій стороні (за винятком посадових осіб, працівників, довірених осіб Компанії, яким необхідно знати і використовувати Конфіденційну інформацію для цілей Публічної Оферти);
14.4.3 не використовується ні для якої іншої мети, за винятком цілей Договору;
14.4.4 зберігається з дотриманням заходів безпеки.
14.5 Положення цього Договору не підлягають застосуванню до інформації, яка:
14.5.1 є або стає загальновідомою з причин, не пов'язаних з порушенням з боку Сторони;
14.5.2 відкрита для поширення Стороною;
14.5.3 повинна бути розкрита відповідно до закону або будь-яким нормативно-правовим актом органу виконавчої влади;
14.5.4 стала відома або була відома Стороні без порушення Стороною будь-яких зобов'язань щодо конфіденційної інформації.
14.6 Надаючи свої персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові, контактні дані тощо) Майстер погоджується на їх обробку Компанією. Компанія зобов'язується не розголошувати отримані від Майстра персональні дані і дотримуватись вимог закону України “Про захист персональних даних”. Не вважається порушенням:
14.6.1 надання Компанією персональних даних Майстра та відповідної інформації третім особам, що діють на підставі договору з Компанією для виконання договірних зобов'язань перед Майстром;
14.6.2. надання інформації відповідно до обґрунтованих та застосованих вимог чинного законодавства України.
14.7 Здійснюючи Акцепт цієї Публічної Оферти, Майстер надає Компанії свою згоду на обробку його персональних даних, з метою виконання Компанією своїх зобов'язань в межах цієї Публічної Оферти.

15. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

15.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даною Публічною Офертою, що виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
15.2 Під форс-мажорними обставинами у Публічній Оферті розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін та яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, локдауни, пандемії, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Публічної Оферти, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
15.3 Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цією Публічною Офертою і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

16. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

16.1 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору Публічної Оферти, відповідно до його умов.
16.2 Одностороння зміна умов укладеного Договору Майстром чи відмова виконувати умови укладеного Договору Клієнтом є неприпустимою.
16.3 Власним Акцентуванням Публічної Оферти Майстер добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність, Майстер має право звернутися до Компанії, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Компанії.
16.4 Компанія не несе відповідальність за зміст та правдивість інформації, що надається Майстром під час реєстрації на Сайті. Майстер несе відповідальність за достовірність інформації вказаної ним під час реєстрації на Сайті.
16.5 Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання Публічної Оферти, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
16.6 Компанія самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України, визначає умови даного Договору Публічної Оферти та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Компанія має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору Публічної Оферти та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором Публічної Оферти.
16.7 Майстер має право ознайомитись з умовами користування Сайта скориставшись внутрішнім посиланням на документ - Правила Користування.
16.8 Майстер має право ознайомитись з умовами обробки його персональних данних скориставшись внутрішнім посиланням на документ - Політика Конфіденційності.

17. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ФОП Пискун Тетяна Юріївна
ІПН 3168518563
Р/р UA303052990000026005000103187
в ПрАТ КБ “ПриватБанк”
Платник єдиного податку.
Поштова адреса:
03067, м. Київ, вул. Виборзька 49-А, прим. 49
Юридична адреса:
03067, м. Київ, вул. Виборзька 49-А, прим. 49


Популярные услуги:

повесить полку в киеве
отрегулировать окно
прибить карниз
установка замков на двери
мастер по ремонту мебели
вскрытие замков в киеве
установка зеркал с подсветкой
сборка шкафа
сборка мебели на дому
установка металлических дверей
Close
Чудеса случаются - нужно просто поверить :) Подпишись на Telegram или Viber бот, Загадай желание - и получи* 500грн на исполнение мечты!